Hjemmetræning

Hjemmetræning med professionel vejledning og personlig konsultation

Vores tilbud inkluderer:

Regelmæssig træning, coaching og vejledning med en professionel konduktor i et helt år.

Alder: fra 6 måneder.

HjemmetræningIndividuelt træning til børn
 • 2 timers intensiv træning pr. session
 • Skræddersyet  program
 • Øger børns selvstændighed
 • Skaber god rutine i hverdagen

Uanset hvad, så kender en forælder sit barn bedst og ved hvad der er bedst for barnet. Selv ikke den bedste børnehave vil kunne yde den samme omsorg, tid og dedikation, som en forælder. Brug et år (eller mere) sammen med dit barn og følg hver et skridt i udviklingen på tæt hold. Det er en investering i fremtiden og ingen kan fortryde det pragtfulde i at dedikere et helt år sammen med sit barn.

Vi vil prioritere en indsats omkring den sproglige og motoriske udvikling, så barnet får ballast til at klare den udfordring det er at begå sig i en større børnegruppe. Når barnet styrkes motorisk og sprogligt vil det endvidere få et større overskud til at overkomme de sociale aspekter. Barnets mor arbejder ikke i hjemmetræningsåret og kan derfor nemt implementere elementer fra træningen i dagligdagsrutiner, efterhånden som barnet lærer dem. Den sociale stimulering og tilvænning kan barnets mor, eller far, dække via legestuegrupper og venner.

Andre vigtige mål med hjemmetræning er at lette familiens deltagelse i Petö Programmet og at forberede barnet til børnehave og folkeskole. Petö Programmet indeholder særlige forebyggelses teknikker til at undgå udvikling af yderligere dysfunktioner. Petö konduktoren afholder individuelle eller gruppe sessioner, så ethvert barn sikres den bedst mulige udvikling.

Under Petö hjemmetræningen er det forælderen, med hjælp fra Petö konduktoren, der hjælper og støtter barnet med de opgaver der skal udføres. Denne fremgangsmåde sikrer at forældre lærer at støtte barnet på den rigtige måde og at der opnås positive resultater. Når en forælder arbejder med det handicappede barn, sikrer man familiens forståelse for at det egentlige mål med øvelserne, ikke blot er at udføre dem korrekt i træningslokalet, men at anvende dem i dagligdags situationer. Ifølge konduktiv pædagogik er det ikke omgivelserne, der skal tilpasses barnet, men barnet der skal lære at fungere så selvstændigt som muligt i dets almindelige omgivelser.

I løbet af Petö Programmet vil forældrene lære metoder til at modvirke:

 • passivitet og svag motorisk funktion
 • dårlig holdning og stivhed
 • patologiske stereotyper
 • adfærds- og tilpasning problemer
 • forsinket mental udvikling
 • dysfunktionel personlighed
 • ”sygt barn” mentalitet
 • forstyrrelser af familielivet

Børn skal træne 100 % aktivt med i Petö programmet. I det programmet vil de bevæge sig rundt konstant. Konduktiv pædagogik benytter ikke kørestole og andet teknisk udstyr. Man tager udelukkende afsæt i barnets motivation, energi og evne til at lære mere. Forælder og barn lære Petö programmet sammen og øvelserne og kan derfor integreres i det daglige liv. Petö konduktøren vil assistere og instruere forældrene under Petö hjemmetræningen. Forældrene vil komme til en bedre forståelse af barnets problem. I samarbejde med Petö konduktoren lærer familierne at søge efter måder at løse problemer på og deltage aktivt i barnets udvikling. Der vil også være elementer af leg, som motiverer og holder energien oppe.

Hjemmetræningen skal forstås som en integrering af Petö programmet i hverdagens gøremål i hjemmet. Dette vil betyde stor forandring og hjælp for familien, og senere også for samfundet. Barnet vil nemlig lære at bevæge sig selvstændigt og uafhængigt, så det heller ikke senere har brug for ekstra hjælp til at komme omkring.