FAQ

Hjælper konduktiv pædagogik kun børn med Cerebral Parese?

Nej. Konduktiv pædagogik er en metode med træning, terapi og undervisning som kan hjælpe ethvert barn med neurologiske bevægelseshandicap. Cerebral Parese er den tilstand vi oftest ser, men personer med andre genetiske handicap, generel udviklingsforstyrrelse, forsinket udvikling mv. kan også få et godt udbytte og gøre fremskridt med konduktiv pædagogik.

Kan konduktiv pædagogik benyttes sideløbende med andre metoder?

Ja! Konduktiv pædagogik fungerer fint sammen med andre metoder. Som professionelle behandlere er vi forpligtede til at arbejde sammen om at møde barnets behov. Konduktoren vil derfor samarbejde med alle andre terapeuter, for at sikre, at indsatsen omkring barnet giver den bedst mulige udvikling. Konduktoren deltager også gerne på team-møder med andre professionelle behandlere, hvor vi kan diskutere og koordinere indsats, metode, udstyr etc.

Kan konduktiv pædagogik tilbyde et program, der integrerer motorisk træning i alle dagens gøremål?

Ja! Konduktoren udnytter enhver situation til at øve og træne basale kognitive og motoriske færdigheder. Hvad enten barnet er ved at klæde sig på, i gang med div. gøremål på toilettet, ved at lære matematik, dansk og kreative/musiske moduler eller i legestunder så vil læringen fra konduktiv pædagogik gøre barnet mere selvstændigt, selvsikkert og selvhjulpent samt forbedre barnet motoriske evner i alle dagligdagens sammenhænge.

Hvordan foregår konduktiv pædagogik uden for træningscentret?

Konduktiv pædagogik er ikke blot en træningsmetode – det er også en livsstil og en anden måde at tænke på. Det forventes ikke at man udfører komplette træningsprogrammer derhjemme, men konduktoren vil vejlede omkring indretningen og fremgangsmåder i hjemmet, der vil tilgodese enhver mulighed for at barnet kan være mere aktiv, deltagende og så selvstændig som muligt. Konduktiv pædagogik har et mind-set omkring en aktiv tilgang til læring hele livet igennem. De evner barnet har tilegnet sig gennem konduktiv pædagogik skal overføres til alle andre sammenhænge, som barnet indgår i fremadrettet. Derved sikres den størst mulige selvstændighed gennem hele livet.

Er konduktorer uddannede til at varetage både faglig læring og terapi-indsatsen omkring dit barn?

Alle konduktorer er uddannede til og har undervisningskompetence på indskolingsniveau. Mange konduktorer har også en fuld læreruddannelse. Alle konduktorer har en høj faglig viden om neurologiske bevægelseshandicap, om børns læring og undervisning af børn, samt omkring vejledning af pårørende. En konduktor vil derfor altid kunne tilbyde en meget høj standard og professionel indsats omkring dit barns udvikling.

Hos Conductive Education Program Copenhagen bruger vi altid uddannede konduktorer. Alle kurser, gruppe – og individuelle træningssessioner varetages altid af konduktorer, der løbende orienterer sig om nye tiltag og opkvalificerer deres viden og praksis. Dette sikrer at vi altid kan yde en høj kvalificeret indsats omkring dit barn og at du altid vil møde motiverede, praksisorienterede og dygtige konduktorer.

Udvikler børn sig bedst i et miljø, der indbyder og lægger op til aktivitet?

Ja. Børn med bevægelseshandicap skal være i et stimulerende miljø, der indbyder til leg og bevægelse. Udvikling af deres evner kræver at de hele tiden opfordres og udfordres til at træne bevægelser og udføre øvelser, der er svære for dem. I rammerne omkring den konduktiv pædagogik vil børnene møde andre med lign. udfordringer. De vil se hinanden nå mål og udvikle deres evner og det vil booste deres selvtillid og give dem lyst til at nå flere mål og til at blive mere selvhjulpne.

Er konduktiv pædagogik det rigtige valg af terapi i samspil med anden undervisning og uddannelse?

Mange forældre vælger konduktiv pædagogik, da metoden sikrer en massiv terapeutisk indsats uden hindringer for den øvrige undervisning og uddannelse.