Behandling

Hvad er konduktiv pædagogik

Lægen og underviseren András Petö udviklede systemet for konduktiv pædagogik i 1945.

Målsigtet for konduktiv pædagogik kredser om den komplekse udvikling af personlighed og selvstændighed for børn med Cerebral Parese. Metoden er udviklet til børn og baseres på børns læring og udvikling. Det er nødvendigt at barnet aktivt samarbejder og er bevidst om programmet, da dette sikrer barnets interesse og motivation for læringsprocessen.

Metoden er kompleks og involverer alt det man normalt forventer for den aktuelle aldersgruppe. Konduktiv pædagogik bygger på en humanistisk og holistisk filosofi og forældre værdsætter denne vinkel, da man med denne tilgang ser på cp – barnet som et helt menneske. Gennem deltagelse i forældre/barn sessioner lærer forældre at mestre teknikker, der gør dem i stand til at medvirke til deres barns udvikling.

Den positive og livlige ånd i konduktiv pædagogik giver forældrene styrke og mod på deltagelse og forældrene kan se deres barn have det sjovt under udviklings – og læringsprocessen. Teknikkerne i konduktiv pædagogik kan inkorporeres i familielivet og derved bliver konduktiv pædagogik en livsstil.

Igennem mere end 60 år har konduktiv pædagogik vist at det virker – og mange personer med CP og deres familier er blevet hjulpet til en bedre tilværelse. Inden for de sidste 20 år er metoden blevet kendt over hele verden – ikke mindst pga. de succesrige resultater.

 

Overordnede mål for konduktiv pædagogik:

 • At udvikle barnets personlighed til at blive aktivitetsorienteret, problemløsende, spontan, selvstændig og udtryksfuld.
 • At indlære en ny form for koordination og forståelse.
 • At forbygge negativ indlæring og mønstre.
 • At bygge på at oplevelse og øvelse giver erfaring.
 • At indføre en ny livsstil!

 

Læringspraksis for konduktiv pædagogik involverer følgende:

 • Fysiologisk guidning/assistence (fysisk motorisk indsats)
 • Verbal guidning/rytmisk intention (talepædagogisk indsats)
 • Dagligdags rutiner
 • Øvelses programmer
 • Gruppedynamik
 • Udstyr
 • Motivation
 • Konduktorens rolle

Hvorfor Konduktiv Pædagogik

Konduktiv Pædagogik eller Petö Pædagogik rammer, træner og forbedrer mange områder og udvikler alle barnets forskellige evner, herunder bl.a.:

Motorikken – Strække og ”adskille” øvre og nedre legemsdele, for at reducere simultane bevægelser og ufrivillige ukontrollerede bevægelser. Træne og forbedre hovedkontrol. Træne balanceret siddestilling. Træne at bære kropsvægten ved stående stilling. Træne kontrolleret vægtskifte ved gang. Træne øje – hånd koordination. Træne at kunne række ud efter, gribe om og give slip på forskellige ting samt finmotoriske øvelser.

Kommunikation – At erhverve en forbedret vejrtrækningskapacitet. Træne lyde og brug af simple ord. Træne og forbedre artikulation. Reducere savlen. Træne den meningsudvekslende samtale.

Kognitivt – højne opmærksomhedsspektret. Udvikle sans og strategier for problemløsning.

Selvhjulpenhed – lære at spise med ske og at tygge korrekt. Lære at drikke af en kop med minimal støtte. Højne graden af selvstændighed omkring af- og påklædning. Samt renlighedstræning.

Socialt og emotionelt – lære at interagere med andre personer. Træne opmærksomheden på andre gennem øvelser med samarbejdende elementer. Herunder trænes også selvværd og selvtillid, da selve deltagelsen med andre i øvelser er et udfordrende og udviklende element. Selvstændighed trænes ligeledes her.

Diagnoser vi arbejder med

Cerebral Parese :

– athetosis – dyskinetisk cp

– diplegi, hemiparese, tetraplegi, ataktisk cerebral parese

Alle motoriske udfordringer, herunder særligt forsinket udvikling

Kromosomfejl, infantile spasmer

 

Hvordan foregår forløbet?

Et Petö forløb starter altid med en første gratis assessment, der er tilgængelig for alle med motoriske handicap, som følge af skader på centralnervesystemet.

Hovedformålet med denne assessment er primært, at etablere kontakt med barnet, enten direkte eller med hjælp fra familien. Petö konduktoren observerer barnets intellektuelle, psykiske, følelsesmæssige, sociale, fysiske, motoriske og kommunikative karakteristika, samt dets opmærksomhed, motivation og aktivitet.

Processen under Petö Programmet omfatter udvikling af bevægelighed, kognitive funktioner og personlig pleje.

I Petö Programmet lægges der særlig vægt på forbedring af grovmotorik, legefærdigheder, tidlig taleudvikling, kropsbevidsthed, samt udvidelse af den generelle viden om det omgivende miljø.