Kurser

Kurser til børnintensiv træning til børn under 16
 • 1-2-3 ugers program
 • Intensiv træning , hurtig udvikling
 • Udvikler barnets personlighed
 • Indfører ny livsstil
Sommerkursus05.06.2023 - 23.06.2023
03.07.2023 - 21.07.2023
 • 2 ugers intensiv program
 • Masse succesoplevelser
 • Træner hverdagssituationer
 • Leg og fælles aktiviteter

Mere om kurserne

Intensiv kurser hele året rundt
1-2-3 ugers program
Mulighed for fleksibilitet mht. datoerne. Kontakt os for mere information.

Der er nu den mulighed, at man kan få sin egen Konduktor boende hos sig i tre uger. Konduktoren sørger for at integrere den konduktive pædagogik og programmet i hverdagens gøremål – det vil hjælpe familien og træne barnet samtidig. Det daglige program vil indeholde hverdagsaktiviteter, at skabe en god rutine, renligheds- og toilet træning, spisning, hviletid/sovetid, at komme omkring i huset, at lege sammen i familien og besøge legepladser og andre steder nær hjemmet.

Individuelt kursus med fleksible datoer. Kursets varighed er 3 uger, med 4 timers træning fra mandag-fredag.

Vi afholder nu kurserne i hele Denmark – inkl. Jylland, Fyn og Bornholm

NB: kost og logi til konduktoren er en nødvendighed.

Petö programmet i dette kursus er specielt tilrettelagt for CP børn med: Hemiplegia, diplegia og ataxia.

Der vil være fokus på finmotorik, skrivning, balance, koordination, bedre gang og at bruge begge sider af kroppen.Vores program er ikke kun fysiske aktiviteter, men lige så meget et pædagogisk læringsprogram. Programmet er udviklet med tanke på børns udvikling og neurologi. Det er et perfekt program til børn med let CP.

I den første uge vil programmet blive introduceret til børnene og deres forældre. Vi følger en rutine, der vil gøre dem trygge ved programmet og ligeledes øger deres koncentration på det vi gør. Rytmiske sange og tælling under øvelserne, vil også hjælpe på opmærksomheden og at de følger med i øvelsen. Børnene vil stille og roligt vænne sig til gruppen, rutinerne og lære de andre børn at kende. Når vi har fået skabt en god gruppedynamik, så begynder vi at arbejde med børnenes individuelle mål.

Børnene vil lære at lege og træne sammen og forældrene kan lære fra hinanden, hvordan de bedst støtter børnene.

Personlighedsudvikling starter i det tidlige forældre-barn samspil og forandringerne i dette. Udviklingen får især bidrag gennem barnets egne handlinger og andres reaktioner på dem. Hvis barnet ikke selv handler, mangler der vigtige bidrag i denne udviklingsproces.

De vigtigste partnere i udviklingsprocessen er først og fremmest forældrene. De lærer sammen en ny måde at lege på og kan sammen opleve hvert et skridt i udviklingen. De ting vi laver i programmet vil konduktoren instruere og forklare mens der trænes. På denne måde lærer børns forældre hvordan og hvorfor vi gør sådan og de kan derfor også træne videre derhjemme.

I løbet af Petö kurset og programmet vil forældrene lære metoder til at modvirke:

 • passivitet og svag motorisk funktion
 • dårlig holdning og stivhed
 • patologiske stereotyper
 • adfærds- og tilpasning problemer
 • forsinket mental udvikling
 • dysfunktionel personlighed
 • ”sygt barn” mentalitet
 • forstyrrelser af familielivet

Gør denne sommer til noget særligt

intensivkursus 05.06.2023 – 23.06.2023
og 03.07.2023 – 21.07.2023

Sommerkursus er et træningsprogram, hvor konduktoren, assisterer og samarbejder med forældrene på kurset, så de får en dybere forståelse for hvordan de skal hjælpe deres barn. Forældrene erhverver gennem kurset en større viden om problematikkerne omkring barnet . Konduktoren lægger vægt på at forældrene udvikler en problemløsende tilgang til barnet og at de får bedre kompetencer til at være aktive omkring barnets udvikling. 

På sommerkursus får børnene også mulighed for at lege med hinanden, mens de følger træningsprogrammet. Der vil være mange legende aktiviteter og øvelser, hvor børnene skal være fælles. Det sætter fokus på socialisering og børnene lærer at skærpe opmærksomheden på de andre deltagere. Der vil også være udendørsaktiviteter, hvor gruppen kan få nogle fælles oplevelser i et andet miljø. 

Hvorfor vælge Conductive Education Program Copenhagen?

 • Vi træner med alle, der har et motorisk handicap. Fra babystadie til voksen.
 • Vi styrker mobilitet, så den enkelte oplever forbedrede motoriske færdigheder og dermed øger graden af selvstændighed.
 • Vi lægger vægt på at alle dagligt har succesoplevelser, der styrker selvtilliden.
 • Vi udvikler deltagernes udholdenhed og selvværd.
 • Vi træner hverdagssituationer, der skærper den enkeltes evner. Fx påklædning, spisning og personlig hygiejne.
 • Vores programmer fremmer udvikling og styrkelse af knogler og muskler, og mindsker behovet for visse operationer.
 • Vi styrker og har fokus på den sociale dimension.
 • Vi træner og styrker sproglige og kommunikative evner.
 • Det er sjovt. Sommerkursus er udvikling og musik, leg og fælles aktiviteter.

Første tiltag er en NY FORM FOR GRATIS ASSESSMENT. Oprindeligt brugte vi en kort time på assessment. Vi koncentrerede os mest om information om træningsmetoden, udviklingsperspektiv og snak omkring muligheder for træning. Dette bevarer vi, MEN vi tilbyder nu også en gratis træningssession i forbindelse med assessment. Varigheden bliver ca. 2 timer og giver en grundig information og praktisk indføring i metoden. Det giver mulighed for at se træningsfaciliteterne, møde konduktoren som varetager træningen og se hvordan træningen med barnet foregår. Der er god tid til at komme omkring metodens programmer og til at få en fornemmelse for hvordan barnet kan få glæde af denne træningsform.

Intensivkurser afholdes hele året rundt!

Tallene i praksis: 3 uger, 15 dage, 3 timer om dagen! Alt i alt 45 timers intensiv træning. 

Mange børn gennemgår en større udvikling og kommer nærmere på deres mål, på et tre ugers intensivkursus, end de gør på et helt år med en traditionel form for træning, hvor der typisk trænes en time pr uge.

Vores intensivprogrammer indeholder elementer fra ergoterapi, fysioterapi, tale-sprog terapi, samt fokus på kommunikation og kognitiv udvikling. Træningen tilrettelægges med en pædagogisk og legende tilgang og hvert enkelt program tilegnes det enkelte barn, og sammensættes præcist efter barnets særlige udfordringer, behov og mål. I løbet af et 3 ugers intensivkursus, ser vi ofte at et barn rykker til deres næste udviklingstrin eller endda udvikler deres evner udover det. Dette vil normalt først opnås på 12 måneders traditionel træningsindsats.

Fx: et barn, der bruger gangstativ, vil i løbet af et 3 ugers intensivkursus udvikle forøget styrke, balance og evnen til at gå ved hjælp af krykker.

Vores mål

Positiv oplevelser under træningen
Udvilkling af barnets motorik
Udvikling af barnets selvværd
Udvikling af barnets selvstændighed

Andreas vision

“Konduktiv pædagogik skal være kendt, anerkendt og benyttet som metode i Danmark. Konduktiv pædagogik skal være et stærkt alternativ til den konventionelle behandling. Konduktiv pædagogik skal være et tilbud for alle familier med Cerebral parese børn”

Jeg er dedikeret og ser det som min mission at opfylde dette!

Det er vigtigt for mig at forældre til børn med motorisk udfordringer har et valg. Konduktiv pædagogik skal være en attraktiv valgmulighed.

Jeg yder derfor altid den nødvendige hjælp og støtte til alle de familier og børn der ønsker at afprøve konduktiv pædagogik.