Kurser

Kurser til voksne med CPintensiv træning til voksne over 16

 

 • 3 ugers program
 • Forbedring i mobilitet
 • Bedre kommunikationsevne
 • Mere selvstændighed
Kurser til børn med CPintensiv træning til børn under 16

 

 • 3 ugers program
 • Intensiv træning , hurtig udvikling
 • Udvikler barnets personlighed
 • Indfører ny livsstil
Sommerkursus 10.06.2019 - 28.06.2019

 

 • 3 ugers intensiv program
 • Masse succesoplevelser
 • Træner hverdagssituationer
 • Leg og fælles aktiviteter

Mere om kurserne

 •  Uge 18-19-20 baby kursus i Farum
 •  Uge 24-25-26 sommer kursus i Farum
 •  Uge 37-38-39 let CP kursus i Farum
 •  Uge 47-48-49 intensiv kursus i Farum

   

  Kontakt os for yderligere information.

   

Der er nu den mulighed, at man kan få sin egen Konduktor boende hos sig i tre uger. Konduktoren sørger for at integrere den konduktive pædagogik og programmet i hverdagens gøremål – det vil hjælpe familien og træne barnet samtidig. Det daglige program vil indeholde hverdagsaktiviteter, at skabe en god rutine, renligheds- og toilet træning, spisning, hviletid/sovetid, at komme omkring i huset, at lege sammen i familien og besøge legepladser og andre steder nær hjemmet.

Individuelt kursus med fleksible datoer. Kursets varighed er 3 uger, med 4 timers træning fra mandag-fredag.

Vi afholder nu kurserne i hele Denmark – inkl. Jylland, Fyn og Bornholm

NB: kost og logi til konduktoren er en nødvendighed.

Petö programmet i dette kursus er specielt tilrettelagt for CP børn med: Hemiplegia, diplegia og ataxia.

Der vil være fokus på finmotorik, skrivning, balance, koordination, bedre gang og at bruge begge sider af kroppen.Vores program er ikke kun fysiske aktiviteter, men lige så meget et pædagogisk læringsprogram. Programmet er udviklet med tanke på børns udvikling og neurologi. Det er et perfekt program til børn med let CP.

I den første uge vil programmet blive introduceret til børnene og deres forældre. Vi følger en rutine, der vil gøre dem trygge ved programmet og ligeledes øger deres koncentration på det vi gør. Rytmiske sange og tælling under øvelserne, vil også hjælpe på opmærksomheden og at de følger med i øvelsen. Børnene vil stille og roligt vænne sig til gruppen, rutinerne og lære de andre børn at kende. Når vi har fået skabt en god gruppedynamik, så begynder vi at arbejde med børnenes individuelle mål.

Børnene vil lære at lege og træne sammen og forældrene kan lære fra hinanden, hvordan de bedst støtter børnene.

Personlighedsudvikling starter i det tidlige forældre-barn samspil og forandringerne i dette. Udviklingen får især bidrag gennem barnets egne handlinger og andres reaktioner på dem. Hvis barnet ikke selv handler, mangler der vigtige bidrag i denne udviklingsproces.

De vigtigste partnere i udviklingsprocessen er først og fremmest forældrene. De lærer sammen en ny måde at lege på og kan sammen opleve hvert et skridt i udviklingen. De ting vi laver i programmet vil konduktoren instruere og forklare mens der trænes. På denne måde lærer børns forældre hvordan og hvorfor vi gør sådan og de kan derfor også træne videre derhjemme.

I løbet af Petö kurset og programmet vil forældrene lære metoder til at modvirke:

 • passivitet og svag motorisk funktion
 • dårlig holdning og stivhed
 • patologiske stereotyper
 • adfærds- og tilpasning problemer
 • forsinket mental udvikling
 • dysfunktionel personlighed
 • ”sygt barn” mentalitet
 • forstyrrelser af familielivet

Hvordan kan teenagere og voksne drage fordel af Petö programmet?

Konceptet omkring træningen er at en professionel konduktor, med erfaring i voksentræning, vil “flytte ind” med klienten og dennes hjælpere. Konduktoren vil følge de dagligdags gøremål

og se på rutinerne. Derved opnås der en forståelse for de specifikke behov. Konduktoren kan herefter lave et passende program for dem. Under kurset vil programmet blive indøvet intensivt. Konduktoren vil også lære hjælperne hvordan de skal udføre det konduktive program med klienten og overføre det i dagligdagen.

Træningen/programmet skal ses som en livstilsændring. Det vil hjælpe i alle små og store sammenhænge i deres liv. Der vil opleves forbedringer på mange områder bl.a. kommunikation og opfattelsesevne, mobilitet, grov- og finmotorik og selvstændighed.

De skal træne 100 % aktivt med i Petö programmet. I det daglige program vil de bevæge sig rundt konstant. Konduktiv pædagogik benytter ikke kørestole og andet teknisk udstyr. Man tager udelukkende afsæt i personens egen motivation, energi og evne til at lære mere. Klienten og hjælperne kan sammen lære Petö programmet og øvelserne. Efterfølgende kan det derfor integreres i dagligdagsrutinerne.

Petö konduktoren vil assistere og instruere hjælperne under hele Petö kurset.

De vil komme til en bedre forståelse af klientens problematikker. Samarbejdet med Petö konduktoren lærer hjælperne at søge efter måder at løse problemer på og deltage aktivt i klientens udvikling. Efter at have afsluttet kurset kan hjælperne let træne videre med klienten derhjemme.

Hjemmetræningen skal forstås som en integrering af Petö programmet i hverdagens gøremål i hjemmet. Dette vil betyde en stor forandring og hjælp for klienten.

Kursets varighed er 3 uger, med 3 timers træning fra mandag-fredag.

Gør denne sommer til noget særligt

3 ugers intensivkursus i juni. 10.06.2019 – 28.06.2019

Sommerkursus er et træningsprogram, hvor konduktoren, assisterer og samarbejder med forældrene på kurset, så de får en dybere forståelse for hvordan de skal hjælpe deres barn. Forældrene erhverver gennem kurset en større viden om problematikkerne omkring barnet . Konduktoren lægger vægt på at forældrene udvikler en problemløsende tilgang til barnet og at de får bedre kompetencer til at være aktive omkring barnets udvikling. 

På sommerkursus får børnene også mulighed for at lege med hinanden, mens de følger træningsprogrammet. Der vil være mange legende aktiviteter og øvelser, hvor børnene skal være fælles. Det sætter fokus på socialisering og børnene lærer at skærpe opmærksomheden på de andre deltagere. Der vil også være udendørsaktiviteter, hvor gruppen kan få nogle fælles oplevelser i et andet miljø. 

Hvorfor vælge Conductive Education Program Copenhagen?

 • Vi træner med alle, der har et motorisk handicap. Fra babystadie til voksen.
 • Vi styrker mobilitet, så den enkelte oplever forbedrede motoriske færdigheder og dermed øger graden af selvstændighed.
 • Vi lægger vægt på at alle dagligt har succesoplevelser, der styrker selvtilliden.
 • Vi udvikler deltagernes udholdenhed og selvværd.
 • Vi træner hverdagssituationer, der skærper den enkeltes evner. Fx påklædning, spisning og personlig hygiejne.
 • Vores programmer fremmer udvikling og styrkelse af knogler og muskler, og mindsker behovet for visse operationer.
 • Vi styrker og har fokus på den sociale dimension.
 • Vi træner og styrker sproglige og kommunikative evner.
 • Det er sjovt. Sommerkursus er udvikling og musik, leg og fælles aktiviteter.

Vores mål

Positiv oplevelser under træningen
Udvilkling af barnets motorik
Udvikling af barnets selvværd
Udvikling af barnets selvstændighed

Andreas vision

“Konduktiv pædagogik skal være kendt, anerkendt og benyttet som metode i Danmark. Konduktiv pædagogik skal være et stærkt alternativ til den konventionelle behandling. Konduktiv pædagogik skal være et tilbud for alle familier med CP børn”

Jeg er dedikeret og ser det som min mission at opfylde dette!

Det er vigtigt for mig at forældre til børn med CP har et valg. Konduktiv pædagogik skal være en attraktiv valgmulighed.

Jeg yder derfor altid den nødvendige hjælp og støtte til alle de familier og børn med CP, der ønsker at afprøve konduktiv pædagogik.